Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в с.Боримечково, общ. Лесичово - етап 2

Решение, Обявление, Документация и технически проект - Водоснабдяване, ВОБД, ПУСО, ПБ, ПБЗ - публикувано на 11.02.2019 г. 12:25

Решение за изменение - публикувано на 18.02.2019 г. 09:30;

Разяснение по чл.180 от ЗОП - публикувано на 01.03.2019 г. 15:00;

Протокол от работата на Комисията - публикувано на 14.03.2019 г. 12:33;

Съобщение за отваряне на ценова оферна - публикувано на 22.04.2019 г. 13:17;

Решение на Възложителя и протоколи от работата на Комисията - публикувано на 03.05.2019 г. 15:45;

Обявление за възложена поръчка и Договор с ибран изпълнител - публикувано на 10.06.2019 г. 13:40;