Доставка на хранителни продукти за 2019 г.

Решение, Обявление и Документация -публикувано на 25.02.2019 г. 12:30;

Протокол 1 от работата на Комисията - публикувано на 27.03.2019 г. 10:33;

Съобщение за отваряне на ценови оферти - публикувано на 09.04.2019 г. 16:30;

Протоколи от работата на Комисията и Решение на Възложителя за избор на изпълнител - публикувано на 15.04.2019 г. 13:42;

Обявление за възложена поръчка - публикувано на 03.06.2019 г. 12:36;

Договор с избран изпълнител - публикувано на 03.06.2019 г. 12:36;