Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари на територията на Община Лесичово"

Решение, Обявление и Документация - публикувано на 28.08.2019 г. 09:47;

Технически проект - Боримечково, Калугерово, Лесичово, Церово, Динката - публикувано на 28.08.2019 г. 09:47;

Проведени пазарни консултации - https://www.lesichovo.bg/index.php/profil-na-kupuvacha/obp_15_04_2016/62-pazarni_konsultazii/1629-pazarni_ulizi_smr

Съобщение за отваряне на ценови оферти - публикувано на 20.09.2019 г.  15:30;

Решение на Възложителя и протоколи от работата на комисията - публикувано на 30.09.2019 г. 10:16;

Обявление за възложена поръчка и Договор с избран изпълнител - публкувано на 11.11.2019 г. 13:34;

Обявление за изменение и допълнително споразумение - публикувано на 14.11.2020 г. 11:42;