Избор на изпълнител на обект: Текущ ремонт на улична мрежа на територията на община Лесичово на основание чл.151, ал.1, т.2 от ЗУТ

Решение, обявление и документация - публикувано на 03.10.2019 г. 13:36;

Проекти - ул. "1-ва" с.Щърково, ул. "5-та" с.Калугерово, ул. "7-ма" с.Церово, ул. "34-та" с.Церово - публикувано на 03.10.2019 г. 13:36;

Проведени пазарни консултации - https://www.lesichovo.bg/index.php/profil-na-kupuvacha/obp_15_04_2016/62-pazarni_konsultazii/1684-pazarni_konsultazii

Протокол от работата на Комисията - публикувано на 28.11.2019 г. 12:49;

Съобщение за отваряне на ценови оферти - публикувано на 16.12.2019 г. 12:59;

Протокол 2, Протокол 3, Протокол 4 от работата на Комисията - публикувано на 24.01.2020 г. 13:31;

Решение на Възложителя за избор на изпълнител - публикувано на 24.01.2020 г. 13:31;

Обявление за прекратяване на договор - публикувано на 08.03.2021 г. 16:15;