Доставка на хранителни продукти

Решение, Обявление и документация - публикувано на 29.04.2020 г. 15:20;

Протокол 1 от работата на Комисията - публикувано на 26.05.2020 г. 11:47;

Съобщение за отваряне на ценова оферта - публикувано на 25.06.2020 г. 10:15;

Решение на Възложителя и протоколи от работата на Комисията - публикувано на 02.07.2020 г. 11:00;

Договор с избран изпълнител - публикувано на 11.08.2020 г. 14:16;