СМР "Реконструкция и рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа на с.Щърково, общ.Лесичово"

Решение, Обявление, Документация - публикувано на 10.06.2020 г. 12:27;

Технически проект - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 - публикувано на 10.06.2020 г. 12:27;

Проведени пазарни консултации - https://www.lesichovo.bg/index.php/profil-na-kupuvacha/obp_15_04_2016/62-pazarni_konsultazii/1881-%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81-%D1%89%D1%8A%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE

Разяснение по чл.180 от ЗОП - публикувано на 19.06.2020 г. 08:53;

Протокол от работата на комисията - публикувано на 02.10.2020 г. 15:00;

Решение на Възложителя - п,бликувано на 02.10.2020 г. 15:00;

Обявление за прекратяване - публикувано на 23.10.2020 г. 15:02;