Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
СМР "Аварийно-възстановителни работи на левия бряг на дига и подпорна стена на р.Тополница в с.Калугерово, общ.Лесичово" Написана от Любка 1
СМР „Намаляване на емисиите парникови газове на територията на община Лесичово" Написана от Любка 85
Зимно поддържане 2020 Написана от Любка 258
СМР на обект "Реконструкция на спортна площадка в УПИ VІІІ-училище, кв.29, по плана на с.Церово, общ.Лесичово - ограда" Написана от Любка 300
Реконструкция на спортна площадка с.Церово, общ.Лесичово Написана от Любка 372
„Намаляване на емисиите парникови газове на територията на община Лесичово" Написана от Любка 405
Ремонт на улична мрежа на територията на с.Боримечково, община Лесичово, включващ подобекти: Ремонт на улица „5-та“ и Ремонт на ул. „9-та“ с.Боримечково Написана от Любка 555
Доставка на хранителни продукти 2019 г. Написана от Любка 793
Зимно поддържане 2019 Написана от Любка 717
Реконструкция и рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа в с.Памидово, общ.Лесичово Написана от Любка 679