Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
СМР "Аварийно-възстановителни работи на левия бряг на дига и подпорна стена на р.Тополница в с.Калугерово, общ.Лесичово" Написана от Любка 1281
СМР „Намаляване на емисиите парникови газове на територията на община Лесичово" Написана от Любка 723
Зимно поддържане 2020 Написана от Любка 1010
СМР на обект "Реконструкция на спортна площадка в УПИ VІІІ-училище, кв.29, по плана на с.Церово, общ.Лесичово - ограда" Написана от Любка 789
Реконструкция на спортна площадка с.Церово, общ.Лесичово Написана от Любка 952
„Намаляване на емисиите парникови газове на територията на община Лесичово" Написана от Любка 1205
Ремонт на улична мрежа на територията на с.Боримечково, община Лесичово, включващ подобекти: Ремонт на улица „5-та“ и Ремонт на ул. „9-та“ с.Боримечково Написана от Любка 1039
Доставка на хранителни продукти 2019 г. Написана от Любка 1292
Зимно поддържане 2019 Написана от Любка 1481
Реконструкция и рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа в с.Памидово, общ.Лесичово Написана от Любка 1183