Доставка на хранителни продукти 2019 г.

Обява, информация и документация - публикувано на 10.01.2019 г. 16:21;

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП - публикувано на 18.01.2019 г. 11:06;

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП - публикувано на 18.01.2019 г. 11:0;

Протокол на Комисията и Съобщение на Възложителя - публикувано на 24.01.2019 г. 12:35;