„Намаляване на емисиите парникови газове на територията на община Лесичово"

 

Обява, информация и документация - публикувано на 22.04.2019 г. 15:12;

Технически проект - част "Архитектура", част "ЕЕ", част "Електро", част "ОВК", част "Конструкции", част "ПБЗ", част "ПУСО" - публикувано на 22.04.2019 г. 15:12;

Проведени пазарни консултации - https://www.lesichovo.bg/index.php/profil-na-kupuvacha/obp_15_04_2016/62-pazarni_konsultazii/1555-%E2%80%9E%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%BE

Информация и обява за удължаване н асрока - публикувано на 09.05.2019 г. 14:14;

Протокол от работата на Комисията - публикувано на 20.05.2019 г. 14:04;

Договор с избран изпълнител - публикувано на 14.06.2019 г. 14:58;