Реконструкция на спортна площадка с.Церово, общ.Лесичово

Обява, информация и документация - публикувано на 12.08.2019 г. 15:21;

Технически проект - публикувано на 12.08.2019 г. 15:21;ц

Проведени пазарни консултации - https://www.lesichovo.bg/index.php/profil-na-kupuvacha/obp_15_04_2016/62-pazarni_konsultazii/1632-pazarni_sportna_smr;

Обява за обществена поръчка на сотйност по чл.20, ал.3 от ЗОП - публикувана на 22.08.2019 г. 17:15;

Протокол от работата на Комисията - публикувано на 20.09.2019 г. 09:01;

Договор с избран изпълнител - публикувано на 11.10.2019 г. 14:33;