Зимно поддържане 2020

Обява, информация и документация - публикувано на 18.11.2019 г. 13:28;

Информация и обява за удължаване на срока - публикувано на 28.11.2019 г. 15:48;

Протокол от работата на Комисията - публикувано 03.12.2019 г. 14:00;

Договор с избран изпълнител - публикувано на 19.12.2019 г. 16:15;