СМР „Намаляване на емисиите парникови газове на територията на община Лесичово"

Обява, информация, документация, проект - публикувано на 12.05.2020 г. 14:39;

Проведени пазарни консултации - https://www.lesichovo.bg/index.php/profil-na-kupuvacha/obp_15_04_2016/62-pazarni_konsultazii/1882-%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BC%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-%D0%B4%D0%B2%D1%84%D1%83-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D1%96-%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BF-%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B4%D0%BE-%D0%BE%D1%81-8

Обява за удължаване на срок за събиране на оферти - публикувано на 26.05.2020 г. 13:14;

Протокол от работата на Комисията - публикувано на 04.06.2020 г. 13:52;