Реконструкция и рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа в с.Памидово, общ.Лесичово

Обява, информация и докумментация - публикувано на 18.06.2018 г. 11:33;

Обява и информация за удължаване на срок - публикувано на 04.07.2018 г. 11:20;

Протокол от работата на комисията - публикувано на 17.07.2018 г. 10:00;