Зимно поддържане 2019

Обява, информация и документация - публикувано на 12.11.2018 г. 12:30;

Обява и информация за удължаване на срок - публикувано на 20.11.2018 г. 11:11;

Протокол от работата на Комисията - публикувано на 29.11.2018 г. 15:57;

Договор с избран изпълнител;