"Рехабилитация на уличното осветление на с.Калугерово, общ.Лесичово"

Уведомление за събиране на оферти чрез прилагане на принципа на пазарни консултации, съгласно ЗОП - публикувано на 25.01.2019 г. 14:40;

Документация - публикувано на 25.01.2019 г. 14:40;

Решение на Възложителя, Оферта 1, Оферта 2, Оферта 3 - публикувано на 11.02.2019 г. 14:13;