Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Пазарни консултации за „Доставка направа и монтаж на ограда с бодлива тел h=2м, вкл. бетонови фундаменти, колове и врата с мрежа“ Написана от Любка 754
Пазарни консултации СМР на обект "Реконструкция на спортна площадка в УПИ VІІІ-училище, кв.29, по плана на с.Церово, общ.Лесичово- ограда" Написана от Любка 793
Пазарни консултации за СМР на обект "Текущ ремонт на улична мрежа на територията на община Лесичово на основание чл.151, ал.1, т.2 от ЗУТ" Написана от Любка 837
Пазарни консултации за СМР на обектДоизграждане, реконструкция и рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа на с. Динката, община Лесичово – III етап” Написана от Любка 879
Пазарни консултации за доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на обект "Реконструкция на спортна площадка в УПИ VІІІ-училище, кв.29, по плана на с.Церово, общ.Лесичово" Написана от Любка 781
Пазарни консултации СМР на обект "Реконструкция на спортна площадка в УПИ VІІІ-училище, кв.29, по плана на с.Церово, общ.Лесичово" Написана от Любка 783
Пазарни консултации за консултантски услуги за управление и отчитане на проект "Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари на територията на Община Лесичово - етап 1" Написана от Любка 756
Пазарни консултации за СН на СМР на обект: "Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари на територията на Община Лесичово - етап 1" Написана от Любка 759
Пазарни консултации на СМР на обект "Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари на територията на Община Лесичово - етап 1" Написана от Любка 830
Доизграждане и реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с.Лесичово, общ.Лесичово" Написана от Любка 1289