Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Заповед № РД-01-404/15.07.2020 г. Написана от radka 10
Конкурс за назначаване на държавен служител Написана от Ели 11
Конкурс за Главен експерт Написана от Ели 13
Конкурс за държавен служител Написана от Ели 12
Конкурс за държавен служител Главен експерт Написана от Ели 16
Заповед РД01-159 от 27.03 МЗ Написана от radka 101
Заповед 04789/16_03_Социално подпомагане Написана от Super User 120
Заповед 04789/16_03_Социално подпомагане Написана от Super User 104
Решение № 71/28.02.2020 г. Написана от radka 135
Покана за обсъждане на бюджет 2020г. Написана от natasha 203