Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Месечен отчет за бюджетни и извънбюджетни средства м.април 2023г. Написана от natasha 30
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ С НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ - ПАСИЩА И ЛИВАДИ Написана от valia 29
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ С НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ -- ПАСИЩА И ЛИВАДИ ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО Написана от valia 27
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ С НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ - ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ Написана от valia 32
Одобрен проект за изработване на ПУП - План за регулация Написана от Любка 33
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл.129 ал./2/ от ЗУТ Написана от arch 35
Годишен финансов отчет за 2022г. Написана от natasha 37
Решение № 446/20.12.2022 г., относно: Прекратяване на съсобственост между Община Лесичово и Ненка Георгиева Машева Написана от Милка 63
ОБЯВА за прием на заявления - декларации от лица, желаещи да бъдат включени като потребители на топъл обяд по процедура BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г. Написана от Милка 81
ОБЯВА за прием на заявления - декларации от лица, желаещи да бъдат включени като потребители на топъл обяд по процедура BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г. Написана от Милка 84