Доставка на хранителни продукти

Документация;

Информация за извършено плащане - публикувано на 21.10.2014 г. 11:00;

Информация за извършено плащане - публикувано на 21.10.2014 г. 12:00;

Информация за извършено плащане - публикувано на 21.10.2014 г. 12:15;

Информация за извършено плащане - публикувано на 31.10.2014 г. 10:00;

Информация за извършено плащане - публикувано на 05.11.2014 г. 10:00;

Информация за извършено плащане - публикувано на 05.11.2014 г. 11:00;

Информация за извършено плащане - публикувано на 12.11.2014 г. 10:00;

Информация за извършено плащане - публикувано на 13.11.2014 г. 10:00;

Информация за извършено плащане - публикувано на 27.11.2014 г. 10:00;

Информация за извършено плащане - публикувано на 01.12.2014 г. 10:00;

Информация за извършено плащане - публикувано на 09.12.2014 г. 10:00;

Информация за извършено плащане - публикувано на 15.12.2014 г. 10:00;

Информация за извършено плащане - публикувано на 15.12.2014 г. 11:00;

Информация за извършено плащане - публикувано на 19.12.2014 г. 10:00;

Информация за извършено плащане - публикувано на 19.12.2014 г. 11:00;

Информация за извършено плащане - публикувано на 19.01.2015 г. 10:00;

Информация за извършено плащане - публикувано на 21.01.2015 г. 10:00;

Информация за извършено плащане - публикувано на 27.01.2015 г. 10:00;

Информация за извършено плащане - публикувано на 02.02.2015 г. 10:00;

Информация за извършено плащане - публикувано на 04.02.2015 г. 10:00;

Информация за извършено плащане - публикувано на 10.02.2015 г. 10:00;

Информация за извършено плащане - публикувано на 18.02.2015 г. 10:00;

Информация за извършено плащане - публикувано на 25.02.2015 г. 10:00;

Информация за извършено плащане - публикувано на 06.03.2015 г. 10:00;

Информация за извършено плащане - публикувано на 10.03.2015 г. 10:00;

Информация за извършено плащане - публикувано на 18.03.2015 г. 10:00;

Информация за извършено плащане - публикувано на 26.03.2015 г. 15:33;

Информация за извършено плащане - публикувано на 01.04.2015 г. 08:43;

Информация за извършено плащане - публикувано на 09.04.2015 г. 10:15;

Информация за извършено плащане - публикувано на 20.04.2015 г. 11:00;

Информация за извършено плащане - публикувано на 20.04.2015 г. 13:05;

Информация за извършено плащане - публикувано на 27.04.2015 г. 10:15;

Информация за извършено плащане - публикувано на 04.05.2015 г. 12:13;

Информация за извършено плащане - публикувано на 15.05.2015 г. 12:13;

Информация за извършено плащане - публикувано на 20.05.2015 г. 12:13;

Информация за извършено плащане - публикувано на 27.05.2015 г. 12:13;

Информация за извършено плащане - публикувано на 08.06.2015 г. 12:13;

Информация за изпълнен договор - публикувано на 18.09.2015 г. 15:18

Информация за освободена гаранция - публикувано на 18.09.2015 г. 15:18

Информацияза изпълнението на договор за обществена поръчка - публикувано на 16.10.2015 г.