Обществена поръчка - строителен надзор

Документация

Информация са освободена гаранция - публикувано на 21.11.2014 г. 11:06;

Информация да приключил договор - публикувано на 21.11.2014 г. 11:10;

Информация за извършено плащане - публикувано на 26.11.2014 г. 10:51;

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка - публикувано на 26.11.2014 г. 10:54;