Обществена поръчка "Реконструкция и рехабилитация на техническата инфраструктура на община Лесичово"

1. Документация Технически проект в 4 части:  1-ва, 2-ра, 3-та и 4-та

2. Уведомление за отваряне на ценова оферта; публикувано на 21.10.2014 г.

3. Решение на Възложителя; публикувано на 24.10.2014 г.

4. Протоколи от работата на комисията; публикувано на 24.10.2014 г.

5. Договор с избран изпълнител - публикувано на 22.12.2014 г. 10:33;

6. Приложения към договора - публикувано на 22.12.2014 г. 10:33;

7. Информация за сключен договор - публикувано на 22.12.2014 г. 10:33;

8. Информация за освободена гаранция 1 - публикувано на 22.12.2014 г. 10:33;

9. Информация за освободена гаранция 2 - публикувано на 22.112.2014 т. 10:33;

10. Информация за извършено плащане - публикувано на 18.02.2015 г. 16:00;

11. Информация за извършено плащане - публикувано на 23.04.2015 г. 16:00;

12. Информация за извършено плащане - публикувано на 08.07.2015 г. 09:52;

13. Информация за извършено плащане - публикувано на 08.07.2015 г. 09:53;

14. Информация за извършено плащане - публикувано на 26.08.2015 г. 10:00

15. Информация за освободена гаранция - публикувано на 16.09.2015 г. 10:02;

16. Информация за освободена гаранция - публикувано на 16.09.2015 г. 10:02;

17. Информация за извършено плащане - публикувано на 06.10.2015 г. 14:36

18. Информация за извършено плащане - публикувано на 20.10.2015 г. 10:33;

19. Информация за изплънението на договор - публикувано на 20.10.2015 г. 10:33;

20. Информация за изпълнението на обществена поръчка - публикувано на 04.11.2015 г. 14:39