Обществена поръчка Избор на изпълнител за упражняване на независим строителен надзор на обект: "Реконструкция и рехабилитация на техническата инфраструктура на община Лесичово"

Документация;

Уведомление за отваряне на ценова оферта; публикувано на 12.11.2014 г. 15:44;

Решение на Възложителя; публикувано на 18.11.2014 г. 15:03;

Протоколи от работата на комисията; публикувано на 18.11.2014 г. 15:03;

Информация за освободена гаранция 1 - публикувано на 09.12.2014 г. 13:07;

Информация за освободена гаранция 2 - публикувано на 09.12.2014 г. 13:07;

Информация за освободена гаранция 3 - публикувано на 09.12.2014 г. 13:07;

Информация за освободена гаранция 4 - публикувано на 09.12.2014 г. 13:07;

Информация за освободена гаранция 5 - публикувано на 09.12.2014 г. 13:07;

Договор с избран изпълнител - публикувано на 15.12.2014 г. 10:33;

Информация за сключен договор - публикувано на 15.12.2014 г. 10:36;

Информация за освободена гаранция 6 - публикувано на 15.12.2014 г. 10:39;

Информация за освободена гаранция 7 - публикувано на 15.12.2014 г. 10:39;

Информация за извършено плащане - публикувано на 08.07.2015 г. 13:42;

Информация за извършено плащане - публикувано на 30.07.2015 г. 15:22

Информация за освободена гаранция - публикувано на 06.10.2015 г. 15:12

Информация за извършено плащане - публикувано на 06.10.2015 г. 16:15

Информация за извършено плащане - публикувано на 20.10.2015 г. 10:45;

Информация за изпълнението на договор - публикувано на 20.10.2015 г. 10:45

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка - публикувано на 04.11.2015 г. 10:33;