Услуги за нуждите на община Лесичово във връзка с изпълнение на Договор №13/313/00098 по две обособени позиции

Документация

Уведомление за отваряне на ценова оферта - публикувано на 06.11.2014 г. 14:52;

Решение на Възложителя за избор на изпълнител - публикувано на 24.11.2014 г. 15:12;

Протоколи от работата на комисията - публикувано на 24.11.2014 г. 15:12;

Информация за освободена гаранция 1 - публикувано на 11.12.2014 г. 12:20;

Информация за освободена гаранция 2 - публикувано на 11.12.2014 г. 12:20;

Информация за освободена гаранция 3 - публикувано на 11.12.2014 г. 12:20;

Информация за освободена гаранция 4 - публикувано на 11.12.2014 т. 12:20;

Информация за освободена гаранция 5 - публикувано на 11.12.2014 г. 12:20;

Информация за освободена гаранция 6 - публикувано на 16.04.2015 г. 15:13;

Информация за освободена гаранция 7 - публикувано на 24.04.2015 г. 11:03;

Информация за освободена гаранция 8 - публикувано на 07.05.2015 г. 10:30;

Сключен договор с избран изпълнител - публикувано на 07.05.2015 г. 12:00;

Информация за сключен договор - публикувано на 07.05.2015 г. 12:00;

Информация за освободена гаранция 9 - публикувано на 07.05.2015 г. 13:00;

Информация за извършено плащане - публикувано на 15.05.2015 г. 10:58;

Информация за освободена гаранция - публикувано на 22.07.2015 г. 12:10;

Информация за измършено плащане - публикувано на 17.11.2015 г. 11:50;

Информация за измършено плащане - публикувано на 17.11.2015 г. 11:50;

Информация за измършено плащане - публикувано на 17.11.2015 г. 11:50;

Информация за извършено плащане - публикувано на 14.12.2015 г. 14:11;

Информация за изпълнението на договор - публикувано на 14.12.2015 г. 14:11;

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка - публикувано на 23.12.2015 г. 14:14;