Залесяване община Лесичово

Документация

Протокол 1 от работата на комисията - публикувано на 09.04.2015 г. 13:35;

Съобщение за отваряне на ценова оферта - публикувано на 09.04.2015 г. 15:45;

Решение на Възложителя и протоколи от работата на комисията - публикувано на 29.04.2015 г. 13:59;

Договор с избран изпълнител - публикувано на 08.06.2015 г. 13:42;

Информация за сключен договор - публикувано на 08.06.2015 г. 13:44;

Информация за извършено плащане - публикувано на 17.06.2015 г. 11:24;

Информация за извършено плащане - публикувано на 30.11.2015 г. 11:09;

Информация за извършено плащане - публикувано на 30.12.2015 г. 11:09;

Информация за приключване на договор - публикувано на 30.12.2015 г. 11:09;

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка - публикувано на 06.01.2015 г. 11:11;