Дизел 2017

Документация

Обява за удължаване на срока на поръчката - публикувано на 19.10.2016 г. 17:22;

Протокол от работата на Комисията - публикувано на 31.10.2016 г. 11:17;

Договор с избран изпълнител - публикувано на 15.12.2016 г. 15:47;