Покажи брой 
Заглавие Публикуване
Уведомление за отваряне на ценова оферта - детска площадка 27 Юни 2014
Основен ремонт-пътища и улици 26 Юни 2014
Разяснение по ОП - ВиК проект 23 Юни 2014
Услуги за нуждите на община Лесичово във връзка с изпълнение на Договор №13/313/00098 по две обособени позиции 17 Юни 2014
Уведомление за отваряне на ценова оферта НСН улично осветление 13 Юни 2014
Разяснение по ОП НСН - ВиК проект 13 Юни 2014
Покана за отваряне на ценова оферта ДВФУ - СМР 12 Юни 2014
Покана за отваряне на ценова оферта - улично осветление 12 Юни 2014
Обществена поръчка Избор на изпълнител за упражняване на независим строителен надзор на обект: "Реконструкция и рехабилитация на техническата инфраструктура на община Лесичово" 22 Май 2014
Обществена поръчка "Реконструкция и рехабилитация на техническата инфраструктура на община Лесичово" 21 Май 2014