Изменение на Общ устройствен план на Община Лесичово

Изменение на общ устройствен план на част от община Лесичово за група имоти в землищата на с. Лесичово, с. Церово и с.Калугерово.