Обявление за обществено обсъждане на изменение на ОУП на Община Лесичово

Обявление