Изменение на Общ устройствен план на Община Лесичово в землище с.Церово и землище с.Динката

Изменение на Общ устройствен план на Община Лесичово в землище с. Церово и землище с. Динката

Землище с. Церово

 

Землище с. Динката

 Изпълнител