Обявление на Община Лесичово за обществено обсъждане на изменение на ОУП

Обявление за обществено обсъждане на изменение на ОУП на Община Лесичово