Примерно пълномощно за подаване на искане за изплащане на обезщетение

Уважаеми госпожи и господа,

Примерно пълномощно за подаване на искания за изплащане на обезщетение за засегнатите ми съсобствени поземлени имоти,  върху които възниква сервитут (право на преминаване на хора и техника, на прокарване и изграждане на линеен енергиен обект – газопровод, и ограничаване в ползването на засегнатите поземлени имоти), за прокарването на Трасето на газопровода на обект „Преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп", можете да намерите ТУК и ТУК