Уведомления по чл.18а, ал.10 от АПК

 

 Найден Николов Трайков

 Мартин Петров Захариев

 Георги Спасов Улев

 Мария Димитрова Кърджанова

 Стоянка Петрова Чолова

 Йорданка Иванова Гергинова

 Таня Петрова Радкова

 Веселин Христов Попхристов

 Веселин Христов Попхристов

 Ерина Христова Попхристова

 Ерина Христова Попхристова

 Саадет Алкан

Назире Тюркер

Асиме Атунер

Мелиха Мутлу

Севин Йълдъръм

Айхан Мутлу

Невин Сагман

Теменужка Николова Михова

Парашкева Николова Добрева

Мария Тодорова  Шопова

Антон Стоянов Шопов

Димитър Стоянов Шопов

Николина Атанасова Катърчева

Благо Бориславов Иванчев

Боряна Стоянова Миладинова

Боряна Стоянова Миладинова

Кирил Георгиев Попов

Райко Николов Георев

Спаска Георгиева Павлова

Карамфила Веселинова Маратилова

Карамфила Веселинова Маратилова

Величка Ангелова Тренчева

Вълчо Петков Тонов

Гинка Илиева Димитрова

Гинка Илиева Димитрова

Иван Георгиев Панчов

Ванюша Петкова Натова

Йорданка Василева Корчева

Стоянка Иванова Гоцина

Тихомира Тодоров Крайнин

Николета Иванова Грозданова

Мариана Ангелова Петрелийска

Био Агри Фрут ЕООД

Георги Владов Почекански

Георги Владов Почекански

Христина Димитрова Хаджийска

Иванка Димитрова Бързакова

Доко Иванов Жулев

Делко Атанасов Катърчев

Елена Георгиева Велкова

Веселка Георгиева Велкова

Павел Георгиев Павлов

Татяна Николаевна Манчева

Деляна Стоилова Манева

Георги Петков Ангов

Наташа Стоянова Тошкина

Цанко Николов Пенчев

Мария Троянова Радкова

Мария Любомирова Панчева

Соня Димитрова Войводова

Соня Спасова Георгиева

Марио Иванов Ганев

Лазарина Петкова Генова

Лила Борисова Сиракова

Христо Стефанов Попхристов

Христо Стефанов Попхристов

Ангел Христов Запрянов

Радмила Петрова Стаматова

Вена Димитрова Пелнезова

Маргарита Иванова Савова

Петя Здравкова Божкова

Илиана Тодорова Илиева-Дъбова

Дидка Пенева Златева

Димитър Стефанов Баров

Димитър Стефанов Баров

Ирина Георгиева Димитрова

Атанас Яворов Чиляшев

Атанас Яворов Чиляшев

Атанас Яворов Чиляшев

Атанас Яворов Чиляшев

Петьо Петков Танев

Любка Петрова Витекова

Любка Петрова Витекова

Илия Жданов Хаджийски

Илия Жданов Хаджийски

Василка Петрова Стаменкова-Ешлиман

Галя Йорданова Перева

Спаска Спасова Попова

Златка Иванова Попова

Йордан Георгиев Попов

Ангел Христов Запрянов

Ангел Христов Запрянов

Валентин Георгиев Николов

Ангелина Иванова Тошкина

Ангелина Иванова Тошкина

Венетка Делова Тошкина

Венетка Делова Тошкина

Мариана Атанасова Касабова

Владимир Валентинов Данчев

Пламен Александров Богоев

Пламен Александров Богоев

Мариан Спасов Мантарев

Росица Александрова Шуманова

Росица Александрова Шуманова

Николай Георгиев Николов

Валентин Василев Йорданов

Николай Тошев Николов

Златка Стоянова Георгиева

Венета Илова Петрова

Борислав Атанасов Николов

Иванка Лазарова Минкова

Гинка Димитрова Минкова

Доко Кирилов Начев

Никола Димитров Шаламанов

Наска Димитрова Карчева

Димитър Александров Мирчев

Ангел Делков Мирчев

Красимира Александрова Момчилова

Цвета Крумова Мирчева

Мария Маринова Дрянова

Петко Николов Лещаров

Петър Тенев Тенев

Бългериън Риъл Истейт ООД

Кирил Атанасов Димов

Христина Димитрова Хаджийска

Марио Иванов Ганев

Найденка Тодорова Ганева

Георги Димитров Попов

Георги Димитров Попов

Даниела Петрова Янева-Попова

Даниела Петрова Янева-Попова

Елена Минчева Жулева-Андреева

Елена Минчева Жулева - Андреева

Петя Димитрова Попова

Петя Димитрова Попова

Светлана Василева Василева

Гергана Антонова Ночева

Петра Ангелова Барова

Георги Петков Будев

Илия Димитров Убинов

Величка Кирилова Убинова

Ана Николова Шопова

Иванка Димитрова Бързакова

Тотка Бинева Пашалиева

Наташа Кирилова Топчийска

Биню Тотев Михайлов

Карамфила Веселинова Маратилова

Величка Георгиева Трифонова

Нешка Лазарова Костова

Георги Стоянов Стоянов

Тинка Ненкова Янакиева

Гинка Илиева Димитрова

Лазарина Ангелова Панева

Стефка Ненкова Станева

Костадин Иванов Ферков

Костадин Иванов Ферков

Мария Иванова Феркова

Мария Иванова Феркова

Невена Иванова Петрова

Невена Иванова Петрова

Мария Кръстева Мантарова

Мартина Руменова Генина

Велчо Стоянов Велчев

Мария Тодорова Шопова

Светла Маринова Салма

Василка Тодорова Гунчева

Ива Ангелова Димитрова

Ангел Здравков Димитров

Вера Делчева Николова

Александър Владимиров Топчийски

Костадинка Кирилова Гецкова

Евдокия Кирилова Кузманова

Васила Тодорова Топчийска

Ангелина Дончева Чернева

Дончо Цветков Орозов

Диана Руменова Клименкова

Гина Илиева Делева

Атанас Илиев Пашов

Борислав Атанасов Николов

Благо Цветанов Котев

Христина Димитрова Хаджийска

Кирил Атанасов Димов

Ани Димитова Маджарова

Марта Валентинова Аврамова

Сергей Илиев Делирадев

Доко Иванов Жулев

Тинка Димитрова Найденова

Илиян Ангелов Найденов

Петруна Ангелова Бистрекова

Петя Георгиева Атмаджова

Ангелина Георгиева Атмоджова-Катер

Рисана Иванова Йосифова

Иванка Димитрова Бързакова

Биню Тотев Михайлов

Красимира Христова Маркова

Петя Георгиева Митева

Никола Георгиев Касабов

Христина Николова Чолакова

Леон Петьов Бабачев

Иван Владимиров Попов

Борислав Иванов Павлов

Теодора Ангелова Димитрова

Ива Ангелова Димитрова

Ангел Здравков Димитров

Даниела Иванова Велкова

Михаела Богомилова Ефендийска

Лъчезар Богомилов Белков

Пена Александрова Георгиева

Александър Иванов Търкаланов

Мария Димитрова Абрашева

Маргарита Радева Желева