Месечен отчет за м.януари 2019г.

                     Месечен отчет за изпълнение на бюджета за м.януари 2019г.

                

                      БЮДЖЕТ И СЕС