Тримесечен отчет -септември 2019г.

                 Тримесечен отчет на бюджетни и извънбюджетни средства м.септември 2019г.

 

                 БЮДЖЕТ и СЕС