Покана за обсъждане на бюджет 2020г.

                                                            ПОКАНА

         ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО ЗА2020год.