Покана - обявление за публично обсъждане на проект на План за интегрирано развитие на Община Лесичово за периода 2021-2027 г.

Покана - обявление за публично обсъждане на проект на План за интегрирано развитие на Община Лесичово за периода 2021-2027 г.