Отчет за бюджетни и извънбюджетни средства за месец април 2016 г.

Отчет за бюджетни и извънбюджетни средства за месец април 2016г.

Бюджетни средства