ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс за поставяне на преместваемо съоръжение за търговия на закрито

ОБЯВЛЕНИЕ

за провеждане на конкурс за поставяне на преместваемо съоръжение за търговия на закрито