Отчет за бюджетни и извънбюджетни средства за месец юни 2016 г.

Отчет за бюджетни и извънбюджетни средства за месец юни 2016 г.

Бюджетни средства