ОБЯВЛЕНИЕ за предварителни регистри на имотите по чл.72, ал.3 от ППЗСПЗЗ

ОБЯВЛЕНИЕ

за предварителни регистри на имотите по чл.72, ал.3 от ППЗСПЗЗ, може да видите тук