Отчет за бюджетни и извънбюджетни средства за месец юли 2016г.

Отчет за бюджетни и извънбюджетни средства за месец юли 2016 г.

БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА