Отчет за бюджетни и извънбюджетни средства за месец януари 2017 г.

Отчет за бюджетни и извънбюджетни средства за месец януари 2017 г.

Бюджетни средства