Месечен отчет за бюджетни и извънбюджетни средства за месец юли 2017 г.

Месечен отчет за бюджетни и извънбюджетни средства за месец юли 2017 г

Бюджет и СЕС