Месечен отчет за бюджетни и извънбюджетни средства за месец август 2017 г.

Месечен отчет за бюджетни и извънбюджетни средства за месец август 2017 г.

Бюджет и СЕС