СПОРАЗУМЕНИЕ ПОЛЗВАНЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ЗЕМЛИЩЕ СЕЛО ПАМИДОВО 2017-2018 г.

Pamidovo