СПОРАЗУМЕНИЕ ПОЛЗВАНЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ЗЕМЛИЩЕ СЕЛО Щърково 2017-2018 г.

Shtarkovo