Публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Лесичово за 2018г.

                       ПОКАНА 

 Уважаеми Граждани,

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕСИЧОВО ОРГАНИЗИРА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНАТА ЗА 2018 Г.