СЪОБЩЕНИЕ задоволяването с дърва за огрев на местното население за отоплителен сезон 2023/2024 г.

В А Ж Н О

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Във връзка със задоволяването с дърва за огрев на местното население за отоплителен сезон 2023/2024 г. ви уведомяваме за следното:

1.Всеки гражданин, който желае да ползва дърва за огрев подава заявление до кмета на населеното място.

2.Снабдяването с дървата за огрев става по два начина:

* чрез закупуване на стояща дървесина на корен

* чрез закупуване от склад

3.Правото на закупуване имат физически лица представители на едно домакинство, с постоянен или настоящ адрес в населеното място.

 

СРОК НА ПОДАВАНЕТО НА ЗАЯВЛЕНИЯ ДО 31.03./ПЕТЪК/ 2023 Г.

 

СГРАДАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЕСИЧОВО

 

Общинска администрация Лесичово