ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО ЗА 2021 година

ПОКАНА

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО ЗА 2021 година

Общински съвет Лесичово, област Пазарджик, на основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл. 51, ал.1 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Лесичово, Председателят на Общински съвет Лесичово, КАНИ местната общност, всички обществени организации, физически и юридически лица от общината на ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО ЗА 2021 година. Обсъждането ще се проведе на 29.08.2022 г. /понеделник/ от 11:00 часа в залата на Народно читалище „Отец Паисий – 1890 г.“, село Лесичово – етаж 1.

Материалите по публичното обсъждане може да видите ТУК 

 

Вашите мнения, препоръки и въпроси можете да направите писмено в деловодството на обявения адрес: село Лесичово, ул. „Никола Чочков“ № 11-13; деловодство на Общински съвет Лесичово, деловодство на Община Лесичово, на телефон 03517/2427, 2221, e-mail: oba_lesichovo@abv.bg, e-mail: obslesichovo@abv.bg.

 

ВАСИЛ ДАМЯНОВ,

Председател на Общински съвет Лесичово