Обучение на обучители в Боровец

Обучение на обучители се проведе от 10-ти до 15-ти юли 2018 година в хотел „Мура”, Боровец. Цел на обучителното мероприятие бе да се подготви екип от обучители, които да разпространят и трансферират двете социални иновации от регион Кампания - Център за социални инициативи и иновации и Интегрираното планиране и предоставяне на социални и здравни политики и услуги, както и да повиши капацитета на община Лесичово, целевите групи по проекта и всички заинтересовани страни в област Пазарджик за прилагане на адаптираните иновативни социални практики.

Обучението бе организирано в 5 панела: «Опитът на Италия и българският контекст» - екип на ЦОУ, с лектори Адриана Маестро и Салваторе Еспозито; «Трансфер и адаптация на модела за интегрирано планиране» - екип на ЦОУ, с лектори Адриана Маестро и Салваторе Еспозито; «Трансфер и адаптация на Център за социални инициативи и иновации (ЦСИИ)»; «Практическа работа по трансфера на двете социални иновации» - екип ЦОУ; «Умения за обучаване» - екип ЦОУ.

В началото бяха представени проектът, неговите цели, задачи и очаквани резултати. Бяха коментирани проучването и анализът на двете социални иновации.

В последващите лекции и презентации бяха споделени и обсъдени най-важните моменти от обучителната визита в Италия, както и приликите и разликите с процеса на планиране на социалните политики у нас. Беше отделено време за обсъждане на възможностите и предизвикателствата на българския контекст.

Особено внимание лекторите отделиха на процесите по трансфер и адаптация на модела на планиране на ниво териториална зона. Бяха обсъдени необходимостта от базови здравни и социални услуги на ниво териториална зона и процесите по трансфер и адаптация на модела на планиране. Италианските и българските експерти отправиха някои препоръки - за ползата от информационен хъб, уеб базирани платформи, използване на социалните медии и др.

В работата по панел „Трансфер и адаптация на Център за социални инициативи и иновации” беше засегната темата за мрежите от социални и здравни услуги, които съществуват в Италия, като се обсъди кой от двата подхода е по полезен: подхода на общността или подход на сектора.

Пред участниците бе представен процесът по трансфер и адаптация на модела на ЦСИИ като фокусна точка за подкрепа на уязвими групи в общността. Панелът «Практическа работа по трансфера на двете социални иновации» бе посветен изцяло на представянето и обсъждането на техническите задания за приложните специалисти по проекта.

На финала бяха презентирани и обсъдени необходимите ключови умения при обучението на възрастни. Участниците попълниха анкети за обратна връзка и споделиха своето мнение за проведения семинар, като препоръчаха връзката с обучителите да не прекъсва и след края на обучението.

20180711 093715

20180711 111355

20180711 111450

 

52874795 2170491283261837 3228868954713751552 n

53264959 244808079735359 2232636236546179072 n