СЪОБЩЕНИЕ НА ВНИМАНИЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО

Схема за оповестяване при възникване на пожар в горските територии

Противопожарни мерки по време на жътвената кампания, пълният текст може да прочетете ТУК

П Р О Т О К О Л за определяне необходимата площ пасища, мерите и ливадите между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище на територията на община Лесичово, област Пазарджик по реда на чл.37 б. „И“ ал.4 и ал.6 от Зак

Протокол за определяне необходимата площ пасища, мерите и ливадите между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище на територията на община Лесичово, област Пазарджик по реда на чл.37 б. „И“ ал.4 и ал.6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), можете да намерите ТУК